Вход за клиенти
За нас е удоволстиве да Ви съобщим, че реализацията на проект „Пасивна оптична мрежа тип FTTB - гр. Видин” по Договор № 3ТММ-02-83/20.10.2011, изпълняван от „Вида оптикс – ТВВ” ООД е към своя край. По – конкретно иновативната оптична мрежа, която внедряваме представлява оптична интернет мрежа, при която оптичното влакно е директно свързано със сградата и по трасето няма междинни медни кабели. Така всеки интернет потребител може да се възползва от пълното качество на услугата, без да се влияе по никакъв начин от останалите потребители. Кабелите при тази технология са само оптични, полагат се под земята и няма активни устройства, които да влошават сигнала до абоната. Те не се влияят от климатичните условия, околната среда или натоварения трафик. Оптичните кабели пренасят данните посредством светлина на огромни разстояния, без това да се отрази на качеството. В допълнение оптичната мрежа PON е енергоспестяваща и не замърсява околната среда. Тя има капацитет да поеме огромен пренос на информация и да отговори на бъдещите предизвикателства на световната мрежа.

Изпълнявайки фирмената политика на ръководеното от нас дружество за широка публичност на дейността, искаме да ви информираме за хода на изпълнените дейности по проект на „Вида оптикс – ТВВ”, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, „Вида оптикс – ТВВ” е в процес на изграждане на най-модерната PON технология за доставка на интернет.

НОВИ ЦЕНИ И УСЛУГИ

Sep 10

10.09.2012 | 08:09

"ВИДА ОПТИКС - ТВВ" и "ТЕЛЕВИЗИЯ ВИДИН" Ви представят новите си пакети и услуги!

Без обвързващ договор!
Без допълнителна такса за телефонен пост!
БЕЗПЛАТНО включване!

На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител ...

Гръмотевични бури

Mar 11

11.03.2009 | 00:03

 "Вида Оптикс - ТВВ",
Ви съветва да изключвате вашите компютри и рутери от електрическата мрежа и да изваждате мрежовия кабел от мрежовата карта при гръмотевични бури и дълго отсъствие от дома или офиса.

За прогноза на времето - www.sinoptik.bg